Muz. Bartłomiej Gliniak, sł. Zbigniew Książek, wyk. soliści: Aleksandra Bieńkowska i Janusz Kruciński, narrator: Igor Michalski, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, chór Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Chór Kameralny Fermata, przygotowanie chórów: Ewa Robak, dyrygent: Jacek Rogala, wyd. Jedność.

Dyskografia