mgr Magdalena Cabaj – dyrygent, nauczyciel muzyki i plastyki oraz zajęć umuzykalniających.
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności: dyrygowanie i prowadzenie zespołów oraz śpiew estradowy.
Ukończyła studia podyplomowe o kierunku muzyka i plastyka. Dzięki  pozytywnej energii i pomysłowości zachęca dzieci do uprawiania muzyki.