Ewa Robak – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, w 2016r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.
Jest profesorem UJK, prowadzi chór Instytutu Edukacji Muzycznej UJK oraz zajęcia z przedmiotów: dyrygowanie, praktyki dyrygenckie z metodyką oraz seminarium pracy licencjackiej.

W latach 1999-2002 prowadziła chóry I i II stopnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach. Pracowała również z Chórem Filharmonii Świętokrzyskiej.

W 1998 r. roku założyła Chór Kameralny Fermata. Od roku 2010 jest również dyrygentem chóru Antidotum.
Od wielu lat prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz warsztaty dla zespołów wokalnych, chóralnych, jak również dla dyrygentów. Uczestniczy w pracach jury na różnorodnych konkursach i festiwalach.

Oprócz wielu nagród zdobytych z prowadzonymi przez siebie zespołami, Ewa Robak otrzymała również:

nagrodę indywidualną Rektora Akademii Świętokrzyskiej II stopnia za wybitne osiągnięcia artystyczne w 2003/2004
nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury w 2004
nagrodę indywidualną Rektora Akademii Świętokrzyskiej II stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2005/2006
nagrodę indywidualną Miasta Kielce za rok 2005
Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2009
nagrodę naukową Rektora II stopnia UJK w Kielcach w 2009
nagrodę dla Dyrygenta za inspirującą technikę dyrygencką na Międzynarodowym Festiwalu w Pradze w 2011
nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta Przeglądu Chórów Seniora na XI Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera „Gaude Cantem”w Bielsku-Białej w 2015
Ewa Robak jest bardzo aktywna w swoim środowisku i poza jego granicami. Skutecznie rozśpiewuje kielczan „od przedszkola do seniora”.