Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata